رویداد های استارتاپی

سیداستارز

سیداستارز

سیداستارز جهانی مجموعه‌ای است که در بیش از ۸۰ کشور جهان تاکنون با هدف سرمایه‌گذاری موثر وارد شده است.  این مجموعه با برگزاری رویداد...


ad