کارگاه تخصصی تازه های ادوبی(ADOBE) برگزار گردید

کارگاه تخصصی تازه های ادوبی(ADOBE) برگزار گردید

کارگاه تخصصی تازه های ادوبی(ADOBE) از سلسله کارگاه های پاییزی شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار گردید.

در این کارگاه که به تدریس آقای دکتر امیرعباس عیوض زاده مربی برندینگ شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار گردید شرکت کنندگان با آخرین تغییرات ادوبی در نرم افزار های   Photoshop - Illustrator - InDesign همچنین با زوایای پنهان نرم افزار های اشاره شده آشنا شدند.


 


ad