چهارمین رویداد همفکر قزوین

چهارمین رویداد همفکر قزوین

چهارمین رویداد همفکر قزوین به میزبانی شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار گردید
در این رویداد که جمعی از  #کارآفرینان ، صاحبان #استارتاپ ، دیجیتال مارکترها، #برنامه‌نویسان، #طراحان ، #ایده_پردازان و #سرمایه‌گذاران حضور داشتند  افراد به شبکه سازی،گفت و گو و تعاملات سازنده پرداختند.


ad