پنجمین رویداد همفکر قزوین

پنجمین رویداد همفکر قزوین

پنجمین رویداد همفکر قزوین به حمایت شتاب دهنده هوشمند سلامت برگزار گردید
در این رویداد که جمعی از کارآفرینان ، صاحبان ستارتاپ ، دیجیتال مارکترها، برنامه‌نویسان، طراحان ، ایده_پردازان وسرمایه‌گذاران حضور داشتند  افراد به شبکه سازی،گفت و گو و تعاملات سازنده پرداختند.


ad