ششمین دورهمی استارتاپی قزوین

ششمین دورهمی استارتاپی قزوین

ششمین دورهمی استارتاپی قزوین با حمایت شتاب دهنده هوشمند سلامت به میزبانی شرکت قاصدک برگزار گردید


ad