اولین نشست استارت آپ های استان قزوین برگزار گردید

اولین نشست استارت آپ های استان قزوین برگزار گردید

اولین نشست استارت آپ های استان قزوین در پانزدهم اردیبهشت ماه برگزار گردید.


ad