⁣اولین رویداد استارتاک (Startalk)

⁣اولین رویداد استارتاک (Startalk)

⁣اولین رویداد استارتاک (Startalk) دوشنبه آینده، ساعت 18 تا 20 برگزار می‌شود.
هدف این رویداد تقویت زبان انگلیسی و ایجاد توانایی ارتباط با اکوسیستم‌های خارجی است.

اطلاعات بیشتر:
http://startalk.events


ad