سخن سردبیر

نمایندگان خودرو سازی

نمایندگان خودرو سازی

نمایندگان خودرو سازی   خودروسازی بعنوان یکی از صنایع مادر کشور همیشه توجه ویژه ای را از دولت مردان می طلبیده بخصوص نمایندگان مجلس!! بگذر...

آیلاند و باقی ماجرا

آیلاند و باقی ماجرا

آیلاند و باقی ماجرا نگاه اول: ویدئو طنز کوتاهی در شبکه های مجازی پر بازدید شد و بسیاری خندیدند، طنازی هنرپیشه طنز و تکنیک درست بکار گرفته شده اش...

رفاه مردم سعادت حاکمان است.

رفاه مردم سعادت حاکمان است.

رفاه مردم سعادت حاکمان است. اخبار و حواث 10 روز گذشته نشان داد که متعارف و معمولی نبودن یک کشور(به هر دلیلی) خود زاینده حوادثی است که لطمه های بی پ...

دعوا بر سر جیب مردم

دعوا بر سر جیب مردم

دعوا بر سر جیب مردم    مدتی است که در بازار(شما بخوانید اکوسیستم) استارت آپی کشور که چندان هم زنده نیست و بخصوص در فضای مجازی(نامی آشنا ب...

یک خبر و یک پیشنهاد

یک خبر و یک پیشنهاد

در خبر ها داشتیم که پارک علم و فناوری مکران راه اندازی شد، ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دست اندرکاران این امر پیشنهاد می نمائییم با توجه به موقعیت جغراف...

چیزی شبیه جهالت

چیزی شبیه جهالت

چیزی شبیه جهالت   شنیده شده است(که امیدواریم راست نباشد)، وزیری افاضات فرموده که مردم ما پر مصرف هستند و باید مثل مردم کشور چین روزی یک وعد...

تب و تاب استارت آپی در کشور

تب و تاب استارت آپی در کشور

مصاحبه مدیر مسئول رسانه خبری  سرمایه گذاری استارت آپ های ایران با ماهنامه اتاق بازرگانی ایران(آینده نگر) در خصوص تب و تاب در اکوسیستم استارت آپی...

سخن سردبیر

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم       رویکرد جدید کارآفرینی در جهان و باز تعریف متدولوژیک از کارکردهای این جهش های اقتصادی مدت زم...


ad