سخن سردبیر

یک خبر و یک پیشنهاد

یک خبر و یک پیشنهاد

در خبر ها داشتیم که پارک علم و فناوری مکران راه اندازی شد، ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دست اندرکاران این امر پیشنهاد می نمائییم با توجه به موقعیت جغراف...

چیزی شبیه جهالت

چیزی شبیه جهالت

چیزی شبیه جهالت   شنیده شده است(که امیدواریم راست نباشد)، وزیری افاضات فرموده که مردم ما پر مصرف هستند و باید مثل مردم کشور چین روزی یک وعد...

تب و تاب استارت آپی در کشور

تب و تاب استارت آپی در کشور

مصاحبه مدیر مسئول رسانه خبری  سرمایه گذاری استارت آپ های ایران با ماهنامه اتاق بازرگانی ایران(آینده نگر) در خصوص تب و تاب در اکوسیستم استارت آپی...

سخن سردبیر

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم       رویکرد جدید کارآفرینی در جهان و باز تعریف متدولوژیک از کارکردهای این جهش های اقتصادی مدت زم...


ad