سخن سردبیر

تب و تاب استارت آپی در کشور

تب و تاب استارت آپی در کشور

مصاحبه مدیر مسئول رسانه خبری  سرمایه گذاری استارت آپ های ایران با ماهنامه اتاق بازرگانی ایران(آینده نگر) در خصوص تب و تاب در اکوسیستم استارت آپی...

سخن سردبیر

سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم       رویکرد جدید کارآفرینی در جهان و باز تعریف متدولوژیک از کارکردهای این جهش های اقتصادی مدت زم...

ad