• صفحه اصلی
  • چرا سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی جذاب است؟

چرا سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی جذاب است؟

در بحران ها پر بازده ترین سرمایه گذاری ها ، سرمایه گذاری بر روی نوآوری ها هستند و نوآوری ها معمولا در شرکت های کوچک، کسب و کار های نوپا و حتی شرکت هایی که هنوز بوجود نیامده اند شکل می گیرد.