حل یک مشکل کلیدی توسط گوگل

گوگل با طراحی سیستم دوچرخه هوشمند به رفع کلیدی ترین مشکل استارت آپ ها اجاره دوچرخه کمک نمود.