جان مادرت مقایسه نکن

حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت: استفاده از #ماسک در کشور ما حدود ۵۰ درصد است، اما در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و چین، استفاده نکردن از ماسک یک بی فرهنگی تلقی می‌شود