5 بیمارستان برتر در آسیا پاسفیک در حوزه نوآوری

5 بیمارستان برتر در آسیا پاسفیک در حوزه نوآوری

حرکت جهانی HIMSS با همکاری یکی از معتبر ترین نهاد های علمی جهان (موسسه Elsevier) از سال 2013 اقدام به برگزاری روند و رویدادی نمودند که جایزه جهانی نوآوری در حوزه استفاده از تکنولوژی های نوین در بیمارستان ها را در پی داشت و این برنامه هر سال از گوشه و کنار جهان اقدام به انتخاب برترین ها می نماید.

در منطقه آسیا و پاسفیک امسال بیمارستان های زیر موفق به کسب این جایزه حهانی شدند. لازم به ذکر می باشد که بیش از 300 موسسه و بیمارستان از 30 کشور جهان در این برنامه قرار دارند.

  1. Metro South Health, Australia – Metro South Health Digital Hospital Project
  2. Royal Children’s Hospital (RCH), Australia – The RCH ViCTOR EMR Project
  3. Xuanwu Hospital Capital Medical University, China – To Save Faster and Better: Combine AI and Rebuilding ED Process to Improve Efficiency and Quality of Stroke Emergency Care
  4. Apollo Hospitals Enterprises Limited, India – A Multifactorial Cardiovascular Risk Prediction Tool Using Machine Learning for Indian Population
  5. Aravind Eye Hospital-Pondicherry, India – Low Cost Technology Coupled with Electronic Medical Record to Tackle Needless Blindness in Rural India

تحریریه سلام نوپا امدوارنه منتظر روزی است تا اخبار موفقیت بیمارستان های ایرانی را نیز نشر دهد.

 

 


ad