21 استارت آپ در حوزه سلامت به جمع بونیکورن ها پیوستند

21 استارت آپ در حوزه سلامت به جمع بونیکورن ها پیوستند

سرمایه گذاری بر روی 21 استارت آپ و جذب سرمایه های مورد نیاز 21 استارت آپ را به باشگاه میلیارد دلاری ها اضافه نمود توجه به حوزه سلامت نشان دهنده پیشرفت این بازار در بین سایرین می باشد.

 

 

 

با کلیک بر روی عکس نسخه بزرگتر را ببینید.


ad