یک استارت آپ حرفه ای، کارآمد و مفید

یک استارت آپ حرفه ای، کارآمد و مفید

در دورهمی مدیران شتاب دهنده ها در پارک علم و فناوری پردیس با یک استارت آپ مفید و کارآمد و حرفه ای آشنا شدیم که حیف مان آمد آن را به شما معرفی نکنیم.

استارت آپ کادرو

خودتان بروید ببینید، استفاده کنید و لذت ببرید.

 


ad