• صفحه اصلی
  • گزارش
  • گزارش هوش مصنوعی یک: جذب سرمایه 10 میلیارد دلاری هوش مصنوعی
گزارش هوش مصنوعی یک: جذب سرمایه 10 میلیارد دلاری هوش مصنوعی

گزارش هوش مصنوعی یک: جذب سرمایه 10 میلیارد دلاری هوش مصنوعی

گزارش هوش مصنوعی یک: جذب سرمایه 10 میلیارد دلاری هوش مصنوعی

هوش مصنوعی بعنوان یکی از ترند های اصلی جذب سرمایه و استارت آپ های رو به روشد جذابیتی بیش از پیش برای یزرگترین شرکت های سرمایه گذاری دنیا پیدا کرده اند.

100 استارت آپ هوش مصنوعی در سال گذشته توانسته اند بیش از ده میالیارد دلار سرمایه جدب کنند.

پراکندگی استارت آپ ها کمابیش نشان دهنده این است که کشورهای بسیار پیشرفته و آن هایی که برنامه های بلند مدت دارند همچنان در صدر کشور های پیش رو هستند.

امیدواریم در کشور ما هم با واقعی و آزاد شدن اکوسیستم شامل برنامه ریزی و حرکت جدی در این حوزه بسیار مهم گام های اساسی برداشته شود.


ad