ژلوفون،داروخانه شخصی شما

ژلوفون،داروخانه شخصی شما

امکانات:
-داروخانه یاب
-جستجوی نزیکترین داروخانه ها به شما و هدایت به سوی آن
-جستجوی دارو های کمیاب در کوتاه ترین زمام
-با ارسال نسخه شما ميتوانيد با از موجود بودن آن در داروخانه ها مطلع شويد و داروهاي خود را براي خريد رزرو کنيد
- اطلاع از آخرين تخفيفات دارويي و آرايشي بهداشتي در داروخانه ها و رزرو و تهيه آن
-اطلاعات دارویی مشخصات دارو و نحوه مصرف آن

ویدیو ها


ad