• صفحه اصلی
  • معرفی
  • چگونه؟ چرا؟ چه زمانی؟ در چه بخشی؟ و در چه مرحله ای بر روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کنیم؟؟
چگونه؟ چرا؟ چه زمانی؟ در چه بخشی؟ و در چه مرحله ای بر روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کنیم؟؟

چگونه؟ چرا؟ چه زمانی؟ در چه بخشی؟ و در چه مرحله ای بر روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کنیم؟؟

چگونه؟ چرا؟ چه زمانی؟ در چه بخشی؟ و در چه مرحله ای بر روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کنیم؟؟

 

این نوشتار چکیده ای است از گفتگویی که با یکی از فرشتگان سرمایه گذاریAshton Kutcher انجام شده است و به نظر می رسد میتواند راهگشایی باشد برای ما و بخصوص برای سرمایه های سرگردان در کشور.

جملات کلیدی:

-    من به دنبال سرمایه گذاری بر روی موضوعات نیستم به دنبال سرمایه گذاری بر روی افراد هستم.

-    فرمول سرمایه گذاری من، سرمایه گذاری بر روی باهوش ترین و درخشان ترین بنیانگذاران جوان هست.

-    من به بازده نگاه نمی کنم، به رشدی که افراد در طی فرایند سرمایه گذاری می کنند می اندیشم.

-    من به دنبال بنیانگذارانی هستم که که برای سخت ترین مشکلات راه حلی دارند.

-    وزن و معیار اصلی سرمایه گذاری من دو چیز است، بازگشت 6 الی 10 برابری در طی حداکثر 10 سال و شادی بخش بودن فرایند و محصول

-    به جای فکر کردن به مدل های ریاضی سرمایه گذاری به ارزشی که برای مشتریان خلق می شود فکر می کنم.

من به دنبال بنیانگذارانی هستم که دارای شرایط زیر باشند:

-    متخصص در موضوع

-    مبارز و جان سخت

-    هدفمند

-    دارای کاریزما و قدرت تاثیر گذاری

 

 وظایف یک سرمایه گذار در قبال استارت آپ چیست؟

این برداشت در بین برخی از سرمایه گذاران وجود دارد که بر اساس تشخیص خود یا مشاوره دیگران بر روی یک استارت آپ یا ایده یا تیم سرمایه گذاری کنند و پس از آن منتظر منافع احتمالی حال و آتی آن بمانند.

اما به نظر می رسد در مورد استارت آپ ها قضیه به همین جا ختم نمی شود.

اصل گفتگو را می توانید در لینک زیر بخوانید که می تواند درس های مهمی برای سرمایه گذاران ما باشد.

https://www.atrium.co/blog/ashton-kutcher-investments/

 

 

 


ad