• صفحه اصلی
  • اخبار
  • پیش بینی ساخت ۴۰۰۰ شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه تهران
پیش بینی ساخت ۴۰۰۰ شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه تهران

پیش بینی ساخت ۴۰۰۰ شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا، در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران پس از استماع اظهارات معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه توسعه فعالیت‌های دانش بنیان در فضاهای شهری امر بسیار مهمی است، اظهار کرد: این موضوع امری طبیعی است که به ازای وجود هر میزان تقاضا مدیریت شهری به عنوان ذی مدخل فضای لازم را فراهم کند.

وی با اشاره به بروز برخی نگرانی ها در این زمینه تصریح کرد: یکی از نگرانی های موجود در این زمینه افراطی است که در مداخله جویی در فضاهای شهری قبل از ایجاد تقاضا به وجود آمده است.

رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال برای ایجاد شرکت های دانش بنیان شاهد مداخله جویی در اراضی اطراف دانشگاه تهران هستیم و این موضوع به طور حتم تبعات جدی را به دنبال دارد.

اعطا ادامه داد: در تعریف مسئله آمده است که ساخت ۴ هزار شرکت دانش بنیان در این اراضی پیش بینی شده است، اما مطالعه ای در این باره صورت نگرفته آیا در این باره تقاضایی وجود دارد یا خیر و یا فضای موجود ظرفیت پذیرش برای ارائه چنین خدماتی را دارا است.

وی با اشاره به اینکه به جای ایجاد ساختمان جدید می توان از ساختمان های موجود استفاده کرد، گفت: در این زمینه باید از ظرفیت شهرهای جدید استفاده کنیم و به جای تمرکز در تهران و ایجاد اشتغال، تمرکز در این باره به مجموعه ای از حلقه های پیرامون شهر منتقل شود تا مشکلات به تدریج کاهش یابد.


ad