وظایف دولت و بازگشایی مدارس

وظایف دولت و بازگشایی مدارس

وظایف دولت و بازگشایی مدارس

       زمزمه هایی به گوش می رسد که مدارس کشور از 27 اردیبهشت بازگشایی خواهند شد و این در حالی است که اوضاع کشور به گفته مقامات آن چنان که می گویند سفید نیست و علی رغم روند عادی جلوه دادن آمار که جای سئوالات بسیاری دارد مانند الزامی شدن ماسک و... خود نشان از این دارد که باید دقت بیشتری در بسیاری از مسائل اجتماعی داشت.

به نظر می رسد دست اندرکاران و ستاد ملی مبارزه.... و ..... نکاتی را باید مد نظر قرار دهند، نکاتی از قیبل:

  • امکانات سرویس مدارس(که دانش آموزان باید فشرده کنار هم بنشیند)
  • وضعیت ماسک و دستکش برای دانش آموزان ، معلمان و کارکنان مدارس
  • وضعیت نیمکت های کلاس ها که تقریبا هر سه نفر باید روی یک نیمکت بنشینند.
  • امکانات آبخوری، دستشویی ، بوفه و.... که همه باید در هر نوبت ضدعفونی شوند.
  • در دسترس بودن مواد ضد عفونی کننده و....
  • خودِ فرایند ضد عفونی کردن مدارس در هر نوبت(با توجه به کمبود نیرو های خدماتی در مدارس)
  • ارتباطات دانش آموزان که عده ای از آنها از مسافرت به شهر های خود بازگشته اند.
  • و...............

به نظر می رسد اصرار بر بازگشایی مدارس چیزی جز عادی جلوه دادن شرایط  کشور نمی باشد در حالی که می دانیم شرایط عادی نیست.

و سخن پایانی اینکه دولت و تصمیم گیرندگان چه تضامینی برای سلامت دانش آموزان در این بازگشایی به مردم می دهند.

 

الله اعلم بالصواب


ad