ورود به خلاقیت

ورود به خلاقیت

خلاقیت یک ویژگی همگانی است و هر فردی توانایی این را دارد که با شکوفا کردن قدرت خلاقیت خود به یک فرد خلاق تبدیل شود. البته هوش هم در شکوفایی خلاقیت موثر است اما باهوش بودن حتما دلیل خلاق بودن نیست.

با آنکه ارایه دقیق و علمی از اصلاح خلاقیت کار آسانی نیست اما نمی‌توان واژه نوآوری را از تعریف خلاقیت حذف کرد. خلاقیت به معنی ایجاد، آفرینش و ابداع است که به کمک آن می‌توان غیرممکن‌ها را به ممکن تبدیل کرد.

در دید سیستمی مفهوم خلاقیت ترکیبی از دانش و تجربه ‌است و با مطالعه محض نمی‌توان فردی خلاق شد. ایجاد یک پدیده خلاق نیازمند در هم آمیختن مجموعه‌ای از عوامل است. نوآوری از قدم‌های ساده و کوچک شروع می‌شود، آموختن قوانین خلاقیت و درک آن‌ها و بکاربردن آن‌ها در زندگی اولین گام در راه ایجاد یک پدیده خلاق است.

این کتاب با مباحث مقدماتی خلاقیت و راه‌ و روش خلاق بودن را به زبان ساده بیان می‌کنند و راه‌های عملی تفکر، تصور و رفتار خلاق را به مخاطبانش می‌آموزد.

کتاب ورود به خلاقیت در ۱۳ فصل «اهمیت و ضرورت خلاقیت»، «قدرت تصور»، «دیدگاه‌های خلاقیت»، «عوامل موثر بر خلاقیت»، «خصوصیات شخصیتی افراد»، «موانع خلاقیت»، «محرک های عاطفی و خلاقیت»، «دوران نهفتگی خلاقیت»، «قوانین خلاقیت»، «راه‌های رسیدن به نظریه‌های خلاق»، «راه‌های پرورش خلاقیت»، «برخورد خلاق با خود» و «تمرین‌های سی روزه پرورش خلاقیت» تدوین شده است.

 


ad