«هنر موفقیت» در ارایه محصول

«هنر موفقیت» در ارایه محصول

«متقاعد کردن دیگران» یا همان چالش قدیمی «جلب توجه دیگران» برای استفاده از یک کالا یا خدمات، موضوعی است که کتاب «هنر موفقیت در ارایه محصول» به آن می‌پردازد. متقاعد کردن تجربه‌ای است که به عنوان «آها!» شناخته می‌شود و این درست همان لحظه‌ای است که دیگران تمایل پیدا می‌کنند طبق برنامه شما پیش بروند.

این کتاب ابزارها و فنون متقاعد‌کننده‌ای را به مخاطبانش ارایه می‌دهد تا بتوانند با بهره‌گیری از آن‌ها در  کسب‌وکارشان، ارایه محصول یا خدمتشان موفق شوند. فنون این کتاب آمیزه‌ای از مفاهیم جدید و قدیم متقاعد‌سازی است.

در بخشی از صفحه ۳۵۰ «هنر موفقیت در ارایه محصول» می‌خوانیم: «میان شنوندگانتان بروید و با آن‌ها صحبت کنید. این کار گپ‌زدن نامیده می‌شود. غریبه‌ها و کسانی را که می‌شناسید انتخاب کنید. از آن‌ها سوالاتی بپرسید و به مکالمات آن‌ها گوش دهید. اطلاعات باارزش و نام‌ها و حقایقی را که می‌توانید در ارایه محصول بگنجانید، جمع‌آوری کنید»

این کتاب در ۱۴ بخش با عنوان‌های «شما و شنوندگان»، «چه نفعی برای شما دارد؟»، «خلاقیت: هنر جامع همفکری»، «یافتن جریان»، «جلب توجه فوری شنوندگان»، «ارتباط تصویری: نقش صحیح گرافیک»، «کاری کنید که متن حرف بزند»،، «کاری کنید که اعداد حرف بزنند»، «استفاده ا ز گرافیک‌ها برای کمک به جریان داستان»، «به داستان جان دهید»، «سفارشی کردن ارایه»، «بیان نکات مهم»، «گرافیک‌های خود را به صورت نقاشی‌ متحرک درآورید» و «معرفی مجازی» تدوین شده است.


ad