نهضت کد نویسی

نهضت کد نویسی

فاهم نامه همکاری طرح ملی «استعدادیابی، استعداد پروری، آموزش و توانمندسازی کدنویسی» صبح امروز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد

تفاهم نامه همکاری «طرح ملی استعدادیابی، استعداد پروری، آموزش و توانمندسازی کدنویسی» 16 تیر ماه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه پیام نور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شتابدهنده ابر زندگی امضاشد.

 


ad