مجمع هماهنگی بخش خصوصی

مجمع هماهنگی بخش خصوصی

مجموعه رقابت‌ های تخصصی فن ‌آورد به عنوان تنها رویداد بخش خصوصی مورد تائید بنیاد ملی نخبگان و مجری آزمون استخدام بخش خصوصی کشور، با هدف شناسایی نیروی کارآمد و معرفی به شرکتهای فنّاور، صنعتی و دانش بنیان، مجمع هماهنگی بخش خصوصی را با محوریت ارزیابی و توانمندسازی سرمایه انسانی برگزار می نماید. این مجمع با حضور بیش از 400 نفر از مدیران عامل شرکت های خصوصی سراسر کشور در مرکز همایش­های بین‌المللی صدا و سیما (تالار خواجه نصیر) برگزار خواهد شد.

محورهای مهم مورد بحث در مجمع هماهنگی بخش خصوصی:

  • شکاف بین عرضه و تقاضا
  • مدل های مشارکت بخش خصوصی در نظام عرضه سرمایه انسانی
  • جایگاه سرمایه انسانی در نظام ملی نوآوری
  • جورسازی بین کارجو و کارفرما ( match making)
  • دورکاری محور کلیدی شرایط نوین جهانی در شرایط بحران شیوع کرونا

در ضمن برگزاری این همایش علاوه بر فرصت شبکه سازی بین شرکت های حاضر برای تمامی شرکت ها این فرصت مهیا گردیده است تا در سامانه نظر سنجی شایستگی های شغلی در رابطه با اولویت بندی و عناوین شایستگی های شغلی مد نظر خود به تبادل نظر پرداخته و از این طریق فرصت کشف و ارزیابی استعدادهای مهم برای هر شرکت ایجاد گردد.


ad