فروش سهام اسنپ

فروش سهام اسنپ

به گزارش بلومبرگ شرکت MTN در راستای کاهش فعالیت های خود در خاورمیانه به دنبال تعطیل کردن بسیاری از فعالیت های خود در کشور های خاورمیانه از جمله ایران می باشد.

شرکت MTN با استراتژی شروع کاهش تدریجی فعالیتهای دست دوم کار خود با خاورمیانه را تمام می کند. از جمله این فعالیتها فروش سهام خود در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ می باشد که سهم بالایی در این شرکت دارد.

اسنپ که سهم اعظم بازار تاکسی اینترنتی(شما بخوانید لجستیک اینترنتی) در ایران رادارد مطمئنا مشتریان بسیاری خواهد داشت از جمله رقبای خود.

استراتژی خروج تدریجی MTN نزدیک به سه سال زمان می برد و امیدواریم این خروج لطمه ای بر کیفیت ارتباطاتی و دیتای ایرانسل وارد نکند.


ad