شاخص های کلیدی عملکرد KPI در شبکه های اجتماعی

شاخص های کلیدی عملکرد KPI در شبکه های اجتماعی

شاخص های کلیدی عملکرد KPI در شبکه های اجتماعی

شبکه ها/رسانه های اجتماعی بعنوان پدیده های همچنان نوظهور با رشد غیر قابل وصف خود و همچنین محبوبیت روز افزون ، عرصه را بر روش های سنتی ارتباطی بسته اند و دیر نیست که تنها وسایل ارتباط جمعی جوامع شوند.

همانطور که بسیاری از سیاستمداران و افراد پر نفوذ در جهان امروز توئیتر را بعنوان ابزار ارتباطی خود بر سایر رسانه ها ترجیح داده اند.

از سوی دیگر تقریبا تمامی تولیدکنندگان خدمات، کالا و هر نوع ارزشی جهت معرفی محصول خود ، شبکه های اجتماعی بهترین، ارزان ترین ، موثر ترین و در دسترس ترین یافته اند و این ابزار را بستر مناسبی برای معرفی ، بازاریابی و حتی فروش محصول خود بکار گرفته اند.

اما نکته کلیدی در استفاده و بکارگیری این رسانه های اجتماعی و ارتباطی شناخت صحیح شاخص های کلیدی عملکرد آنها می باشد که ذیلا به مهمترین آنها اشاره می شود:

 

  1. تاثیرگذاری

تاثیر گذاری شاخصی هست که تعداد بازدید( تعداد دفعات مشاهده کاربر) محتوای شما را اندازه گیری می کند.

این معیار ارزشمند است زیرا اثبات می کند کاربران برند(ارزش ارائه شده ) شما را می بینند و شما با موفقیت در حال آگاهی سازی هستید.

پیشنهاد: الگوریتمی بسازید که روند آگاهی سازی شما گه از طریق محتوا ارائه کرده اید را پیگیری نماید.

 

 

  1. نرخ تعامل

میزان تعامل محتوای شما، به شما کمک می کند درک کنید که مخاطب شما بیشتر به دیدن چه چیزی علاقه دارد و اینکه چگونه او ترجیح می دهد با نام تجاری شما ارتباط برقرار کند.

 

پیشنهاد: الگوریتمی که بتواند رفتار اجتماعی(در شبکه های اجتماعی) کاربر را بخصوص در مورد ارزش ارائه شده شما پیش بینی نماید، می تواند تضمین وفادارنمودن کاربر به محصول شما شود.

 

  1. نرخ کلیک کردن لینک ها

کلیک های پیوندی بینشی را در مورد محتوایی که مخاطبان شما را ترغیب می کند بخواهند درباره برند یا موضوع خاصی بیشتر بدانند ، فراهم می کند. این داده ها می توانند به شما در ایجاد محتوای با ارزش تر کمک کنند.

 

توصیه: هرگز کاربران را با لینک های جعلی یا فیک ، گول نزنید.

 

  1. جامعه مخاطبین

اطلاعات جمعیتی مخاطبان ویژگی های مخاطبان شما مانند مکان ، سن ، جنسیت و موارد دیگر را توصیف می کند.این بینش ها می تواند به شما کمک کند تا هدف قرار دادن محتوای اجتماعی خود را بهبود ببخشید.

 

  1. سرنخ ها

سرنخ ها در رسانه های اجتماعی شما باید تجارت جدیدی را برای نام تجاری شما ایجاد کنند. اندازه گیری لیدهایی که از شبکه های اجتماعی تولید می شوند برای اطمینان از درآمدزایی محتوای شما بسیار حیاتی است.

پیشنهاد: در اکثر مواقع ارزش ارائه شده (محصول) شما در شبکه های اجتماعی  می توانند تکمیل کننده و یا سرآغاز ایجاد یک محصل(ارزش) جدید باشند، در اینصورت در تیم شما همیشه باید آمادگی برای توسعه بازار و محصول وجود داشته باشد.

 

  1. هزینه به ازای هر سرنخ

اگر تجارت شما به لیدهای واجد شرایط متکی باشد ، دانستن هزینه هر لید برای تعیین بازگشت سرمایه ضروری است. این را محاسبه کنید ، بودجه شبکه های اجتماعی خود را بر تعداد بازده تقسیم کنید.


ad