سرمایه های انسانی یا منابع اضافی!!!

سرمایه های انسانی یا منابع اضافی!!!

سرمایه های انسانی یا منابع اضافی!!!

 

پرده اول:

    سال ها پیش و در دوران جوانی در یکی از مهم ترین شرکت های خودرسازی کشور که به نام تمدن صنعتی کشور هم معروف بود بنا به ضرورتی به نوعی اشتغال داشتم، یکی از بارزترین سخنان تقریبا همه مدیران آن این جمله بود" سرمایه های انسانی ما جزو نخبگان کشور و مهم ترین دارایی ما هستند"،

   مدیریت توسعه منابع انسانی آن هم که خود جزو یکی از قدیمی ترین مدیران آن سازمان بود انواع و اقسام روش های سختگیرانه را جهت جذب افراد فرایند سازی و اجرا نموده بود.

در اولین دیرکرد پرداخت حقوق حدود 15 نفر رفتند استرالیا، در دومین دیرکرد پرداخت حقوق عده ای هم رفتند کانادا و....

در سومین دیرکرد پرداخت حقوق خود مدیر توسعه منابع انسانی هم رفت و بعد ها جایی نتوانست شاغل شود و از سر ناچاری شد فریلنسر و مدرس و استاد و.... تعلیم همان روش ها

 

پرده دوم:

از بد روزگار مدیری داشتیم 20 سال پیش که از قضا دکترا هم داشت ، هر چند وقت یک بار می گفت: مبادا زنان را استخدام کنی" اونا نصف مردا عقل دارند".(با عرض پوزش از تمامی زنان)

 

پرده سوم و نهایی:

       استارت آپ هایی که بنا بر توانمندی ها و شرایط دیگر بعنوان استارت آپ های موفق کشور شناخته شده اند در این وانفسای کرونا در اولین اقدام شروع به تعدیل نیروهای های خود نمودند که مسبوق به سابقه هم بود

چند توصیه به مدیران و مالکان این استارت آپ های موفق داشتم:

  1. سبد محصول خود را آنقدر متنوع کنید که مواجه با چنین بحران هایی ، راه حل های متفاوتی داشته باشید.
  2. تعدیل دستمزد ها همیشه بهتر از تعدیل نیرو هاست.
  3. زمان هایی که به دلیل نوآوری و... فروش بالایی دارید ، حتما صندوقی با کمک پرسنل ایجاد کنید تا اینگونه موارد را پوشش دهد.
  4. با حمایت سهامداران و پرسنل شرکت بخشی از سود و درآمد را به سرمایه گذاری در بخش های دیگر اختصاص دهید.
  5. خودتان را به جای دیگران بگذارید.

موفق و پایدار باشید


ad