رویداد فود استارز FOODSTART 2019

رویداد فود استارز FOODSTART 2019

 

اولین جلسه دبیرخانه علمی رویداد فود استارت شتاب دهنده هوشمند سلامت با رویکرد استفاده از گیاهان دارویی در حوزه صنایع غذایی با حضور آقای دکتر بغدادی، آقای دکتر ترابی و سرکارخانم دکتر امانی و آقای مهندس پیله چی دبیر اجرایی رویداد


ad