رفاه مردم سعادت حاکمان است.

رفاه مردم سعادت حاکمان است.

رفاه مردم سعادت حاکمان است.

اخبار و حواث 10 روز گذشته نشان داد که متعارف و معمولی نبودن یک کشور(به هر دلیلی) خود زاینده حوادثی است که لطمه های بی پایان آن بیش از دستا ورد هایش خواهد بود.

ترور عالی ترین فرمانده نظامی کشور

بی تدبیری و بی کفایتی و ناکارآمدی در برگزاری مراسم خاکسپاری

انهدام یک هواپیمای مسافربری

تهدید رسانه ها از طرف مشاور رسانه ای دولت تدبیر و امید

سعی در تلقین اخبار دروغ

و..............

بی تفاوتی به خواست اصلی مردم که چیزی جز شفاف سازی نیست همه و همه بعلاوه هزاران رویداد گذشته و هزاران رویداد آتی که سریعتر خواهد آمد، همه و همه تنها یک نشانه دارد و آن چیزی نیست جز اینکه باید در اهداف و برنامه هایی که برای کشورداری داریم تحدید نظر  اساسی و ساختاری شود.

آینده نزدیک آبستن حوادث نشاةت گرفته از گذشته نزدیک است . باشد که به جای شرماساری و پوزش مجدد در آینده نزدیک راهی بیابیم تا مردم آزاد و سعادتمند زندگی کنند.

 

طراحی تصویر از صفحه اول روزنامه سازندگی اقتباس شده است.

 


ad