دولت مانع سرمایه گذاری در توسعه فرصت های دریایی است

دولت مانع سرمایه گذاری در توسعه فرصت های دریایی است

فصل اقتصاد - عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت واقعیات بخش خصوصی را نپذیرفته و مانع سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به خصوص در صنایع دریایی شده است.

به گزارش فصل اقتصاد سید مهدی مقدسی عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد کشور دولتی است و متاسفانه شرکت های دولتی 3 برابر بودجه کل کشور را می بلعند . نگاه دولت بر اقتصاد باعث رخوت و کندی شده و بسیاری از مزیت های بالقوه در کشور منفعل مانده است. 
وی افزود: در صورت کوچک سازی دولت و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی ها در تمامی حوزه های صنعت و اقتصاد و نیز تغییر نگرش دولت از دخالت به نظارت ، ما مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد رشد و بهره برداری از مزیت های موجود در کشور خواهیم بود. 
سید مهدی مقدسی با اشاره به وسعت ذخائر ارزشمند معدنی کشور گفت: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت دنیا از 6 درصد ذخائر معدنی جهانی بهره مند است و در این حوزه به اجرای پروژه های مناسبی نیز اقدام نموده ولی برای دست یابی به فرصت های مناسب اقدامات بیشتری مورد نیاز است. 
وی ایران را در توسعه صنعت آلومنیوم نیز بسیار توانمند دانست و افزود: در حوزه صنعت آلومنیوم ما رتبه نخست را در منطقه کسب کردیم و علیرغم توسعه این صنعت در کشور امارات، هنوز هم جزء کشورهای نخست در منطقه هستیم. 
وی همچنان از پیشرفت صنایع غذایی در کشور خبر داد و افزود: برخی از شرکت های صنایع غذایی به استاندارهای جهانی و منطقه ای دست یافتند و علاوه بر تامین نیاز داخلی به کشورهای همسایه نیر صادر می نمایند. 
عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی از دیگر مزیت های بالقوه و بالفعل این کشور را در صنایع هسته ای، صنایع موشکی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل ریلی، گاز و پتروشیمی و گردشگری دانست. 

 


ad