دورهمی مدیران شتابدهنده‌ها بیم ها و امید ها

دورهمی مدیران شتابدهنده‌ها بیم ها و امید ها

به همت پارک فناوری پردیس دورهمی مدیران شتاب دهنده ها در تاریخ 9 اسفند برگزار شد، یکی از معدود دورهمی هایی که امروزه برگزار می شود که محتوای بحث آن بسیار مفید بود.

نقائص بسیار کوچکی در برگزاری دیده می شد که برخی مربوط به فرهنگ ما بود و برخی هم طبیعی.

ماهیت برگزاری چنین رویدادی برای اکو سیستم استارت آپی کشور بسیار موثر است به شرطی که برای ادامه محتوا و نظرات و تصمیمات برنامه ای وجود داشته باشد.

این دورهمی کوچک نشان دهنده بیم و امیدهایی بود که از سو سبب نگرانی و از سوی دیگر باعث امیدواری می گردد.

نگرانی از این بابت که:

  • اولین و بزرگترین شتاب دهنده کشور حضور نداشتند.
  • مدیر دومین شتاب دهنده از وضع جاری راضی نبودند
  • وی سی ها که نقش تعیین کننده ای در اکو سیستم داشتند حضور کمرنگی داشتند.
  • صحبت های مسئولین صندوق نوآوری و شکوفایی نشانگر این بود که تا به امروز به خطا رفته اند .
  • رگه عمیقی از این نگاه و بینش دیده می شد که همه چیز باید استاندارد، دولتی ، یکسان و تحت کنترل باشد که این کلا برخلاف روح کارآفرینی و استارت آپی است.

و نکته های درخشان امیدوار کننده ای وجود داشت که عبارتند از:

  • سخنان بسیار امیدوار کننده دکتر ستاری که گویا واقعا تلاش می کند تا اکوسیستم را زنده نگه دارد که امیدواریم این بینش به معاونین ایشان نیز سرایت کند
  • اعتراف دکتر ستاری به کجروی صندوق نوآوری و شکوفایی که این خود نشان دهنده شجاعت و درایت یم کدیر دولتی است.
  • تاکید دکتر ستاری بر عدم یکسان سازی که آفت اکوسیستم کارآفرینی کشور است.
  • انتخاب مسائل کلیدی اکوسیستم بعنوان موضوعات اصلی پنل های برگزار شده.
  • برگزاری آبرومند ، تقریبا منظم و خوش برخوردی کارکنان.

امیدواریم پارک فناوری پردیس، معاونت علمی ، صندوق نوآوری  و همه و همه بتوانند بعنوان یک مشوق و نیروی انگیزشی برای اکو سیستم استارت آپی کشور همچنان نقش فعال خود را ایفا نمایند.

 


ad