• صفحه اصلی
  • گفت و گو
  • حکایت ما(شتاب دهنده هوشمند سلامت) و دکتر ستاری(معاونت علمی ریاست جمهوری)
حکایت ما(شتاب دهنده هوشمند سلامت) و دکتر ستاری(معاونت علمی ریاست جمهوری)

حکایت ما(شتاب دهنده هوشمند سلامت) و دکتر ستاری(معاونت علمی ریاست جمهوری)

حکایت ما(شتاب دهنده هوشمند سلامت) و دکتر ستاری(معاونت علمی ریاست جمهوری)

حکایتی است که شاعری در مدح امیری شعری خواند امیر دستور پاداشی به خادمین اطرافش داد، پس از سنگ قلاب شدن شاعر برای دریافت پاداش ، این جمله در تاریخ توسط آن امیر ثبت شد:

"تو آن روز چیزی گفتی که ما خوشمان آمد ما هم چیزی گفتیم که تو خوشت بیاید (بیشتر از این توقع نداشته باش)

در حاشیه جشنواره ملی سلامت، دکتر ستاری بازدیدی از  غرفه شتاب دهنده هوشمند سلامت داشت و بی مقدمه فرمودند: که چرا نمیایید و از ما تسهیلات بگیرید (نقل به مضمون).

وقتی این جمله را شنیدم بی اراده به یاد آن حکایت فوق افتادم. و سرانجام را دانستم.

بعد از پیگیری های مدیر عامل شتاب دهنده، دریافتند که علاوه بر اینکه سنگ قلاب شده اند، فهمیدند که متین ترین عضو کابینه هم می تواند رویکردی مانند دیگران داشته باشد.

الله اعلم بالصواب

 

 


ad