جذب سرمایه 15 میلیون دلاری یک پلتفرم آموزشی

جذب سرمایه 15 میلیون دلاری یک پلتفرم آموزشی

جذب سرمایه 15 میلیون دلاری یک پلتفرم آموزشی

پلتفرم آموزشی استارت آپ Doubtnutتوانست با ارائه یک تصویر آینده دار از خود و امکانات و پتانسیل های پلتفرم آموزشی خود موفق به جذب 15 میلیون دلار در راند اول جذب سرمایه خود شود.

این سرمایه گذاری توسط شرکت چینی Tencent صورت گرفته است.


ad