ثبت۲۷۲ شرکت دانش بنیان در ۴ماهه سال جاری

ثبت۲۷۲ شرکت دانش بنیان در ۴ماهه سال جاری

طی 4 ماهه ابتدای سال جاری، ثبت شرکت‌های دانش بنیان به 272 مورد افزایش یافت. همچنین پروانه تحقیق و توسعه نیز با 37 درصد رشد به 41 فقره رسید.

 همچنین دراین مدت شرکت های تایید شده دانش بنیان صنعتی با ۱۲۷ درصد رشد به ۱۳۴ و کل شرکتهای تایید شده دانش بنیان با ۲۴ درصد رشد به۲۷۲ شرکت رسید و ۲۵ شرکت تائید سطح فناوری واحد های صنایع پیشرفته را دریافت کردند .

به نقل از شاتا، بر اساس آمار در ۴ ماه مذکور ۳ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صادر و ۴۵ نفر مشغول به کار شدند و ۱۴ پروانه در این زمینه تمدید شد .
بررسی وضع موجود پروانه بهره برداری تولید نرم افزار حاکی است که تا تیر ماه سال جاری ۹۶ پروانه موجود است ودر این زمینه ۸۲۲۸ نفر مشغول به کارند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶ درصد افزایش رخ داده است . شاغلین در واحدهای تحقیق و توسعه پروانه بهره برداری معتبر نرم افزاری نیز تا تیر ماه ۱۲۰۴ نفر بوده است .

همچنین طی ۴ ماهه ابتدای سال جاری تعداد جواز تاسیس خدمات فنی و مهندسی صادره ۷۸ مورد بوده است و ۱۱ فقره جواز تاسیس خدمات فنی مهندسی تمدید شده است این در حالی است که تعداد صدور پروانه فنی مهندسی ۵۲ و پروانه فنی مهندسی تمدید شده ۱۱ فقره اعلام شده است .

در همین مدت جواز تاسیس مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صادره ۴ فقره و پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی صادره ۲ فقره گزارش شده است .


ad