توصیه های جک ما، بنیانگذار علی بابا

توصیه های جک ما، بنیانگذار علی بابا

جک ما بنیانگذار علی بابا و ثروتمند ترین مرد چین بعنوان یکی از اصلی ترین سخنرانان اجلاس داوس 2019 توصیه های بسیار زیبایی بیان کردند که می تواند برای جوانان و بنیانگذاران استارت آپ ها مفید فایده باشد.

خلاصه این توصیه ها به قرار زیر است و در پایان می توانید با مراجعه به لینک خبر اصل گفتگو را مطالعه بفرمایید:

- ترس داشتن نشانه عاقل بودن است.

- شما هرگز بیزینس من نیستید اگر نگران رقابت و فشار باشید.

- شغل اول شما مهم ترین چیز در زندگی شما به خودتان قول بدهید که حتما سه سال در آن بمانید.

- باسیستم های ماشینی نمی توان کودکان را خلاق نمود، انسانیت کودکان را خلاق می کند.

- به قدر کافی بخوابید.

- برای مدیریت افراد باهوش به فرهنگ سازی و سیستم جریان ارزش نیاز دارید.

و............

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/do-sleep-dont-have-doubts-jack-mas-guide-to-sanity-and-success/

 


ad