تلاش چین در راستای حذف موانع سرمایه گذاری خارجی

تلاش چین در راستای حذف موانع سرمایه گذاری خارجی

تلاش چین در راستای حذف موانع سرمایه گذاری خارجی

 

وزارت بازرگانی چین به افزایش تلاش در راستای حذف موانع و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی که در لیست منفی اصلاح شده به آن ها اشاره نشده است، پرداخته است .

به گفته تانگ ون هونگ یکی از مسئولان وزارت بازرگانی چین ، این سازمان از طریق کاهش خط قرمزهای اداری و کاهش قوانین و مقرراتی که با قانون سرمایه گذاری خارجی مطابقت ندارند به اجرای لیست منفی جدید و تسهیل سرمایه گذاری خارجی پرداخته است .

چین لیست منفی اصلاح شده را برای دسترسی به بازار سرمایه های خارجی منتشر کرد تا تعداد بخش ها ، حوزه ها و کسب و کارهای ممنوعه سرمایه گذاران خارجی را کاهش دهد .

این دو لیست – یکی برای مناطق آزاد تجاری و دیگری برای سایر کشورها- شامل محدودیت های کمتری است . مناطق آزاد تجاری دارای 37 گزینه برای سرمایه گذاران خارجی است که این تعداد قبلاً 45 مورد بوده است . مناطق آزاد غیرتجاری می بایست 40 مورد را عملی کنند.

چین در سال جاری با توجه به افزایش سیاست گشایشی شاهد جریان ورودی تدریجی سرمایه گذاری خارجی بوده است . مجموع سرمایه گذاری خارجی استفاده شده در 5 ماه اخیر 8/6 درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته افزایش داشت .


ad