• صفحه اصلی
  • معرفی
  • با تایید عضویت ۱۳ شتابدهنده جدید تعداد اعضای مورد تایید مرکز شتابدهی به ۴۰ شتابدهنده رسید
با تایید عضویت ۱۳ شتابدهنده جدید تعداد اعضای مورد تایید مرکز شتابدهی به ۴۰ شتابدهنده رسید

با تایید عضویت ۱۳ شتابدهنده جدید تعداد اعضای مورد تایید مرکز شتابدهی به ۴۰ شتابدهنده رسید

مدیر مرکز شتابدهی نوآوری اعلام کرد تعداد ۱۳ شتابدهنده در حوزه‌های سلامت، انرژی، فناوری‌های آب، تولید محتوا، فناوری‌های سخت افزاری، کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در شهرهای ایلام، کرمان، قزوین، تبریز و تهران در ۳ ماهه نخست سال ۹۸ مورد تایید قرار گرفتند.

این شتابدهنده‌ها مورد حمایت مرکز شتابدهی بوده و به زودی روند تایید دانش بنیانی را سپری خواهند نمود.

 


ad