استارت آپ "پزشکی از راه دور پوستی نو "(SKINUP)

استارت آپ "پزشکی از راه دور پوستی نو "(SKINUP)

استارت آپ "پزشکی از راه دور پوستی نو "(SKINUP) یکی از استارت آپ های خارج شده از "شتاب دهنده هوشمند سلامت" بعنوان یکی از استارت آپ های برگزیده اتاق بازرگانی تهران جهت شرکت در نمایشگاه GITEX 2018 انتخاب گردید.


ad