ارزشگذاری 2.7میلیارد دلاری یک استارت آپ پزشکی

ارزشگذاری 2.7میلیارد دلاری یک استارت آپ پزشکی

ارزشگذاری 2.7میلیارد دلاری یک استارت آپ پزشکی

ارزش گذاری سهام (عرضه عمومی سهام ) IPO)  )  استارت آپ medical One  به بیش از 2.7 میلیارد دلار برای استارت آپ های حوزه پزشکی یک رکورد محسوب می شود.

لازم به ذکر است که برخی از کارشناسان مالی موسسات معتبر مالی اعلام نموده اند که این ارزشگذاری خدود 40% بیش از ارزش واقعی سهام آن می باشد.


ad