آیا تاکسی موتوری مجوز دارد؟؟!!

آیا تاکسی موتوری مجوز دارد؟؟!!

آیا تاکسی موتوری مجوز دارد؟؟!!

دیروز یک تبلیغ تخفیف 30درصدی برای استفاده از تاکسی موتوری الوپیک دریافت کردم.

یاد حرف آقای نایبی تو یه جلسه ای افتادم که یکی پرسید آیا برای این کار مجوز دارید؟ و ایشان پاسخ داد قانونی در این ارتباط نداریم، شروع می کنیم ببینیم چی میشه(نقل به مضموم).

سئوالاتی در فکرم آمد که امیدوارم الوپیک قبل برای خودش پاسخ آنها را داشته باشد:

  1. آیا تاکسی موتوری  مجوز دارد؟
  2. ایمنی تاکسی موتوری در حد کدام استاندارد های نقلیه رعایت شده است؟
  3. آیا رانندگان تاکسی موتور سیکلت  از کلاه ایمنی استاندارد استفاده می کنند؟
  4. آیا مسافر/مسافران هم از کلاه های استاندارد استفاده می کنند؟
  5. مسیر یابی تاکس موتوری باز هم استفاده از موبایل در حین رانندگی می باشد؟
  6. بیمه مسافر تعریف شده است؟
  7. آیا به خانم ها هم سرویس داده می شود؟
  8. و........................

خیلی علاقه مند بودم مسئولین پاسخ این پرسش ها را می دادند.


ad