آیا اکوسیستم استارت آپی کشور شکست خورده است؟

آیا اکوسیستم استارت آپی کشور شکست خورده است؟

آیا اکوسیستم استارت آپی کشور شکست خورده است؟

اعلام شده است دو میلیون میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است که اگر ما به ازاء آن کالا/تولید نداشته باید منتظر اثرات وحشتناک رکود تورمی، اختلاف طبقاتی، فقر و بیکاری باشیم، که به نظر بسیاری از کارشناسان در این وضعیت هستیم.

به نظر می آمد که با رشد اکوسیستم استارت آپی کشور از طریق ایجاد پارک های علم و فناوری، بنیادها، دانش بنیان ها، شتاب دهنده ها ، مراکز رشد دولتی و خصوصی و.....

کمک شایانی به تولید بشود که نشد، رویکرد ساده انگارانه و کاهلانه اکوسیستم و توجه بیش از پیش به اپلیکیشن ها مساوی قراردادن استارت آپ با یک اپلیکیش (که حتی در حمایت های طرح های حمایتی نیز مشهود می باشد) با عث شده است که فضای سوکت و مرگ آوری بر اکو سیستم حاکم شود.

همین چندی پیش آگهی مزایده یک استارت آپ را دیدیم که به وضوح نشان می داد که مسیر اصلی دچار انجرافات فراوانی شده است.

بسیاری از دانش بنیان ها نیز علی رغم تمامی حمایت هایی که از آنها می شود با مشکلات تجاری سازی و کمبود نقدینگی و عدم عقد قرارداد های موثر برای تولیداتشان دست و پنجه نرم می کنند.

شواهدی بسیاری وجود دارد که نشانگر شکست اولیه اکوسیستم می باد که ذیلا به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد:

  • عدم توجه به تولید در اکوسیستم استارت آپی
  • عدم توجه به نیاز های اساسی کشور در حوزه غذا و کشاورزی
  • عدم توجه به نیاز های اساسی کشور در حوزه های نفت و گاز، پتروشیمی، سلامت، خودرو سازی و.........
  • فربه سازی شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری
  • اپلیکیشن به مثابه استارت آپ
  • تعداد نصب اپلیکیشن به مثابه شاخص موفقیت استارت آپ
  • توجه بیش از احد به حوزه های خدماتی مانند توزیع، تحویل، پخش و..........
  • عدم برنامه ریزی موثر جهت سوق دادن نقدینگی کشور به استارت آپ ها به دلایل فوق
  • ورود بانکها به حوزه توزیع نقدینگی برای استارت آپ ها با ایجاد نهاد های موازی
  • و..........

مشتاقانه امیدواریم با ظرفیت سازی های گسترده دولتی که صورت گرفته است از این اولین شکست اکوسیستم به سلامت گذر کنیم.

کشور بیش از هر چیزی به تولید نیاز دارد و وظیفه اصلی مسئولان نیز تخریب قوانین کهنه ، منسوخ و دست و پا گیر اعم از تجارت، بیمه، مالیات و..... مجددا باز بینی و مصوب گردد(که در این مورد از مجلس هیچ انتظاری نمی رود).

استارت آپ های کشور و اکوسیستم باید تلویزیون خصوصی، بانک واقعا خصوصی و... خود را داشته باشند.

الله اعلم بالصواب

 


ad