آنها که اختلاس نمی کنند کیستند؟

آنها که اختلاس نمی کنند کیستند؟

اتاق بازرگانی بعهنوان یک از معدود نهاد ها و تشکل های کشور می باشد که تقریبا بدون نقص کار می کند، درسته بعضی مواقع چراغ خاموش حرکت میکنه اما بعضی مواقع این ذات تجارته، اتاق بارزرگانی در این چند سال نشان داده است که آدمهایی را در درون خود پرورانده و افرادی را به کمک طلبیده که به معنای واقعی تاجر هستند. ریشه تجارت تا همین چندی پیش دست سنتی ها بود که خب بالاخره با پیشرفت های تکنولوژیکی که وارد ایران نیز شده است بالاخره این تغییرات را باید در اتاق بازرگانی هم می دیدیم. انتخابات اتاق برگزار شد و جمعی از استارت آپی ها ورود پیدا کردند. امیدواریم ما بقی تشکلات و صنوف هم به زودی پذیرای جوانان فناور باشند.

ضمنا اتاق بازرگانی یک نشریه بسیار وزین نیز به نام آینده نگر منتشر می کند که به همه پیشنهاد می کنم حداقل در تعطیلات نوروز پنج شماره آخر این نشریه را که به رایگان نیز قابل دانلود است. مطالعه بفرمایند.

برای تمامی برگزیدگان آرزوی موفقیت و برای بازماندگان طلب مغفرت داریم.

عکس از هفته نامه شنبه می باشد.


ad